Website Builder fto Website Design
 

Välkommen till Mn8

Mn8 - naturlig och säker lindring av menssmärtor och PMS-besvär

Mn8 är en kraftfull, patenterad och diskret magnet som enkelt fästs fram på trosan. mn8 är registrerad medicinteknisk produkt och klassad som kompletterande behandling. Studier liksom användning under ca 8 år har inte påvisat några biverkningar.

I en dubbelblind placebokontrollerad studie på 65 kvinnor undersöktes effekten av mn8 på PMS-besvär såsom smärta och irritabilitet. Studien visade en signifikant smärtlindring i gruppen som använde mn8. Även humörsvängningarna minskade i den här gruppen och andra PMS-besvär. En studie på 193 kvinnor i Storbritannien bekräftade också mn8´as effekt på PMS-besvär.
Läs mer här...

PMS-besvär och menssmärtor
Det är mycket vanligt med besvär i samband med mens, drygt hälften av alla kvinnor har mensvärk och upptill 85% lider av PMS. En kvinna har mens under ca 35 år av sitt liv och det är en vanlig anledning till jobbfrånvaro.
Frågor och svar
Här får du svar på de vanligaste frågorna och svaren. Har du ytterligare frågor? Ring eller mejla oss på 010-703 68 00 eller info@octean.se